browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Geografia

Estació meteorològica Manresa – La Culla

Quan després dels telenotícies a l’espai del temps escoltem, que la temperatura mínima enregistrada a la ciutat de Manresa durant la nit ha estat de 5C°, qui no s’ha preguntat mai d’on treuen la informació? La resposta a la pregunta és ben senzilla, els serveis meteorològics, tan a nivell català (Servei Meteorològic de Catalunya) com … Continue reading »

Categories: Bages, Manresa | Tags: , | 2 Comments

Dels comtats catalans a les províncies espanyoles

Ja fa uns quants anys un professor em va explicar que ens calia saber d’on venim per saber cap on anem. La història ens ensenya qui som i a l’hora ens permet intuir quin pot ser el nostre futur. En les línies que podreu llegir un breu repàs a les principals divisions administratives que  han marcat … Continue reading »

Categories: *Bages | Tags: , | Leave a comment